Wat is estateplanning?

Estateplanning of te wel nalatenschap, kan worden omschreven als 'het opstellen van plan, waardoor het vermogen met behoud van de juridische waarborgen zo goedkoop mogelijk overgaat van de ene generatie op de volgende'.

Er zijn verschillende mogelijkheden om successierechten te besparen. Via de informatie op deze site worden de diverse mogelijkheden toegelicht.

Wat is estate planning?

Estate is (onder meer) het Engelse woord voor nalatenschap en letterlijk vertaald betekent estate planning dus nalatenschapsplanning. Maar zoals het vaker gaat met Engelse termen: ze worden onvertaald in het Nederlands opgenomen en na verloop van tijd zijn ze zo ingeburgerd dat niemand zich meer druk maakt over een mogelijk Nederlands equivalent. De (relatief kleine) groep professionals die sinds circa tien jaar op dit gebied actief is heeft zich altijd bediend van de term estate planning en niet van nalatenschapsplanning, waarbij als argument werd gebruikt dat beide begrippen elkaar niet helemaal zouden dekken. In dit artikel gebruiken we ze echter door elkaar en geven er dezelfde betekenis aan. (Opvallend is overigens dat geen van beide termen voorkomt in de laatste druk van Van Dale; nalatenschap uiteraard wel).