Salarisadministratie door Mooring Belastingadvies

Onze salarisadministrateurs verzorgen voor u de gehele salarisadministratie. Buiten het verstrekken van de gegeven en mutaties, verzorgen wij voor u de gehele administratieve rompslomp en rest u alleen nog het “genoegen” van het uitbetalen van de salarissen.

Met het verzorgen van de gehele salarisadministratie kunt u onder andere denken aan:

 • Het invoeren van de personeelsgegevens
 • Het periodiek verwerken van de salarissen
 • Het controleren en corrigeren van de voorschotnota
 • Het verzorgen van de aangiften loonbelasting
 • Het verzorgen van de eindejaarswerkzaamheden
 • Het maken van (pro-forma) loonberekeningen · Het toepassen en/of aanvragen van de subsidie regelingen
 • Het aan- en afmelden van uw medewerkers bij de diverse instanties (zoals uitvoeringinstelling, ziekenfonds, Arbo-dienst, persioenververzekeraar, ziektewetvervangende de verzekering)
 • Het verzorgen van diverse ziek- en herstel meldingen
 • Het verzorgen van diverse formulieren (zoals aanvragen WAO/WW uitkering, pensioenopgave, opgave ziektewet-vervangende verzekering)
 • Het adviseren op gebied van CAO-bepalingen, CAO wijzigingen en subsidies
 • Het opstarten van de volledige salarisadministratie van nieuwe werkgegevens (aanmelden belastingdienst, uitvoeringsinstellingen, Arbo-dienst etc.)

Bij al onze werkzaamheden stellen wij het persoonlijke contact met de werkgever voorop.